LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI,

Str. Mihai Bravu, nr.249, Ploiești

Tel / fax 0244523541

e-mail liceu.saligny.ploiesti@gmail.com

http://www.anghelsaligny.somee.com/

 

Activități desfășurate pe tematica orevenirii corupției în unitățile de învățământ

 

1.      Dezbateri organizate în cadrul Consiliului profesoral – Codul etic – 26.XI-2013

2.      Dezbateri organizate în cadrul orelor de dirigenție – Codul etic al elevului

3.      Autocontrol emoțional – lecție deschisă la clasa a IX-a– prof. Loredana Gustea

4.      Etica profesională – referat prezentat în cadrul comisiei metodice – prof. . Loredana Gustea

5.      Combaterea corupției în sistemul educațional – referat – prof. Bumbăcea Luminița

 

Web hosting by Somee.com