INDEX LEGISLATIV PE TEME ANTICORUPȚIE

Legislația relevantă referitoare la faptele de corupție este cuprinsă în următoarele reglementări:

ü  Legea 140/1996 Codul Penal al României, cu completările ulterioare, art. 254 – 25

ü  Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

ü  Legea 544/2001 privind liberul acces la informația de interes public

ü  Legea 503/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 43/2002, privind Parchetul National Anticorupție

ü  Legea 682/2002 privind protecția martorului.

ü  Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției modificată și completată de OUG 40/2003

ü  Legea 303/2004 privind statutul magistraților

ü  Legea 304/2004 privind organizarea judiciară

ü  Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

ü  Legea 480/2004 pentru modificarea Codului de Procedură Penală

ü  Legea 571/2004 pentru protecția personalului din instituțiile și autoritățile publice care semnalează încălcarea legii

ü  Legea nr. 71/2005

ü  Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

BIBLIOGRAFIE

1.       GHID ANTICORUPȚIE, 2008, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Direcția Generală Anticorupție

2.       GHID ANTICORUPȚIE ÎN JUSTIȚIE pentru cetățeni și oameni de afaceri Transparency International Romania / Centrul de Resurse Anticorupție în Justiție, Autori: Victor ALISTAR, Gabriel MOINESCU, Iuliana STĂNESCU

Web hosting by Somee.com