Rezultate la examenul de certificare a competenţelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Procent promovabilitate 100%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parteneriate cu agenți economici

 

Industrie textilă și pielărie

SC SMART SRL PLOIEȘTI

Sept 2012 – stagii de practică

SC PERMANENT CLOTHING ROMANIA SRL

colaborare

MODERN SCM

colaborare

OTTOROSE ROM SRL

Materii primă de bază, materiale auxiliare

SC JOHNSON CONTROLS ROMÂNIA

Angajare absolvenți

Mecanic

SC UPETROM SA PLOIEȘTI

Sept 2012 – stagii de practică

Construcții, instalații și lucrări publice

SC ICIM SA

SC EDROM CART SA

Sept 2012 – stagii de practică

SC TOPO SOARE GRIGORE&CO

Sept 2012 – stagii de practică

SC TOGES SERV SRL

Sept 2012 – stagii de practică

Sănătate și asistență pedagogică

SPITALUL JUDETEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI

Sept 2012 – stagii de practică

 

 

Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, Municipiul Ploiești

Planuri cadru/Planuri de invatamant/Programe scolare aplicate în anul școlar 2012-2013

Invatamant de zi

Domeniu/Calificare

Planul cadru

Planul de invatamant

Programa scolara

clasa a IX-a

Industrie textila si pielarie

OMECI 3411 / 16.03.2009

OMECI nr.3331 / 25.02.2010

4857/31.08.2009

clasa a IX-a

Mecanica

OMECI 3411 / 16.03.2009

OMECI nr.3331 / 25.02.2010

4857/31.08.2009

clasa a IX-a

Estetica și igiena corpului omenesc

OMECI 3411 / 16.03.2009

OMECI nr.3331 / 25.02.2010

4857/31.08.2009

Clasa a X-a

Industrie textila si pielarie

OMECTS nr.3081 / 27.01.2010 - Anexa 2

OMECTS nr.3331 / 25.02.2010

OMECTS 4463 / 12.07.2010

Clasa a X-a

Mecanica

OMECTS nr.3081 / 27.01.2010 - Anexa 2

OMECTS nr.3331 / 25.02.2010

OMECTS 4463 / 12.07.2010

Clasa a XI-a

Constructii, instalatii si lucrari publice

OMECI 3412 /16.03.2009 Anexa 4

OMECI nr.3423/18.03.2009 -Anexa 1,3

OMEC 3172/30.01.2006

Clasa a XI-a

Tehnician designer vestimentar

OMECI 3412 /16.03.2009 Anexa 4

OMECI nr.3423/18.03.2009 -Anexa 1,3

OMECI 4857/31.08.2009

Clasa a XI-a

Tehnician in industria textila

OMECI 3412 /16.03.2009 Anexa 4

OMECI nr.3423/18.03.2009 -Anexa 1,3

OMECI 4857/31.08.2009

Clasa a XI-a

Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii

OMECI 3412 /16.03.2009 Anexa 4

OMECI nr.3423/18.03.2009 -Anexa 1,3

OMECI 3172/30.01.2006

Clasa a XII-a

Tehnician designer vestimentar

OMECI 3412 /16.03.2009 Anexa 4

OMECI nr.3423/18.03.2009 -Anexa 2

OMECI 4857/31.08.2009

Clasa a XII-a RP

Tehnician in industria textila

OMECI 3412 /16.03.2009 Anexa 4

OMECI nr.3423/18.03.2009 -Anexa 2

OMECI 4857/31.08.2009

Clasa a XII-a RP

Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii

OMECI 3412 /16.03.2009 Anexa 4

OMECI nr.3423/18.03.2009 -Anexa 2

OMECI 3172/30.01.2006

Clasa a XIII-a RP

Tehnician in industria textila

OMECI 3412 /16.03.2009 Anexa 4

OMECI nr.3423/18.03.2009 -Anexa 4

OMECI 4857/31.08.2009

Clasa a XIII-a RP

Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii

OMECI 3412 /16.03.2009 Anexa 4

OMECI nr.3423/18.03.2009 -Anexa 4

OMECI 3172/30.01.2006

Invatamant seral

Clasa a X-a seral

Mecanica

OMECTS nr.3081 / 27.01.2010 - Anexa 2

OMECTS nr.3331 / 25.02.2010

OMECTS 4463 / 12.07.2010

Clasa a XI-a seral-sem I

Industrie textila

OMECTS nr.3081 / 27.01.2010 - Anexa 2

OMECTS nr.3331 / 25.02.2010

OMECTS 4463 / 12.07.2010

sem II

Tehnician in industria textila

OMEC nr.4051/24.05.2006- Anexa 8.1

OMECI 3313 / 02.03.2009

OMECI 4857/31.08.2009

Clasa a XI-a seral an de completare

Confectioner produse textile

OMEC nr.4051/24.05.2006- Anexa 7.1

OMEC nr.4051/24.05.2006

OMEC 4705/29.07.2005

Clasa a XII-a RP seral

Tehnician in industria textila

OMEC nr.4051/24.05.2006- Anexa 7.1

OMEC nr.4051/24.05.2006

OMEC 4705/29.07.2005

Clasa a XIII-a RP seral

Tehnician in industria textila

OMEC nr.4051/24.05.2006- Anexa 7.1

OMEC nr.4051/24.05.2006

OMEC 4705/29.07.2005

Clasa a XIV RP seral

Tehnician in industria textila

OMEC nr.4051/24.05.2006- Anexa 7.1

OMEC nr.4051/24.05.2006

OMECI 4857/31.08.2009

 

Învățământ postliceal

Nivel calificare

ANUL I

III+ postliceala

 Domeniu calificare

Calificarea profesionala

Nr.ordin nomenclator

Nr. Ordin ministru pentru programa scolara

Informatică

Analist programator

H.G. NR. 866 / 13.08.2008, Anexa 4

OMECT 4857/31.08.2009

Informatică

Tehnician echipamente periferice și de birotică

H.G. NR. 866 / 13.08.2008, Anexa 4

OMEC  4760/26.07.2006

Construcții, instalații și lucrări publice

Topograf în construcții

H.G. NR. 866 / 13.08.2008, Anexa 4

OMECT 1847/29.08.2007

Textile-pielărie

Creator proiectant îmbrăcăminte

H.G. NR. 866 / 13.08.2008, Anexa 4

OMEC  4760/26.07.2006

Estetica și igiena corpului omenesc

Stilist

H.G. NR. 866 / 13.08.2008, Anexa 4

OMEC  4760/26.07.2006

Sănătate și asistență pedagogică

Asistent medical generalist

H.G. NR. 866 / 13.08.2008, Anexa 4

OMECT 2713/29.11.2007

Sănătate și asistență pedagogică

Asistent medical de laborator

H.G. NR. 866 / 13.08.2008, Anexa 4

OMECT 2288/29.09.2007

 

Scoala de maistri

Nivel calificare

 III+

anul I

Maistru confectii imbracaminte (Maistru croitor)

OMEC 4760/26.07.2006

anul II

Maistru confectii imbracaminte (Maistru croitor)

OMEC 4760/26.07.2006

 

 

1.4.            Priorităţi la nivel naţional

Obiectivul strategic al UE pentru anul 2011-2012, de a deveni “cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de o creştere economică durabilă cu locuri de muncă mai bune şi mai multe şi o mai mare coeziune socială”

Coerent cu acesta, concluziile Consiliului  European de la Lisabona stabilesc noile competenţe de bază pentru toţi  (pe lângă cele "tradiţionale"- de citire, scriere şi calcule de bază):

-          deprinderile din domeniul tehnologiei informatice (“competenţele digitale”)

-          limbile străine

-          cultura tehnologică

-          spiritul antreprenorial

-          competenţele sociale

Priorităţi:

P1 Armonizarea sistemului TVET cu piata muncii

P2 Asigurarea de şanse egale prin sistemul IPT privind accesul la educaţie  al   tinerilor  din județ

P3 Dezvoltarea bazei materiale a scolilor TVET din judet

P4 Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate pentru TVET

P5 Formarea profesională continuă a resurselor umane din şcolile IPT

P6 Eficientizarea şi dezvoltarea activităţilor de consiliere profesională a tinerilor

P7 Asigurarea calităţii şcolilor TVET

Direcţiile strategice

I.                    Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie

II.                  Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu sistemul  european de educaţie şi formare profesională

III.                Descentralizarea şi creşterea gradului autonomie a sistemului şcolar

IV.                Stimularea educaţiei permanente

V.                  Reforma educaţiei timpurii

VI.                Creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor

VII.              Susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei, cercetării şi inovării

Obiective specifice, cu indicatorii de realizare:

 

Obiective specifice

Indicatori de realizare

1. Corelarea ofertei educaționale cu nevoile de calificare, în condiţiile de calitate a procesului de educaţie şi formare profesională, în scopul facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi continuării învăţării pe tot parcursul întregii vieţi.

1. Adaptarea ofertei la ţintele PLAI stabilite în concordanţă cu cererea previzionată a pieţei muncii

2. Asigurarea continuării studiilor, după învăţământul obligatoriu, pentru cel puţin 85% din elevii clasei a X-a

3. Asigurarea continuării studiilor prin ȋnvățămȃntul postliceal, ȋn funcție de cererea pieței muncii.

2. Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor elevilor, indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educaţie.

Prevenirea şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii cu 2 % până în anul 2013.

3. Reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice a şcolilor IPT din regiune în concordanţă cu cerinţele domeniilor de pregătire profesională.

1. Reamenajarea, ȋntreținerea spațiilor de ȋnvățămȃnt

2. Asigurarea dotării  minimale conform domeniilor de calificare ȋn concordanță cu standardele de pregătire profesională

4. Dezvoltarea parteneriatului social activ  pentru  formarea profesională

Cel puţin un parteneriat pentru formarea profesională pentru fiecare domeniu de pregătire.

5. Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice

Participarea cadrelor didactice din IPT la cel puţin un curs de formare profesionala continuă, anual.

6. Dezvoltarea orientării şi consilierii profesionale în scopul creşterii performanţelor educaţionale şi ratelor de tranziţie către nivele superioare de educaţie

Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere profesionala pentru toţi elevii școlii.

7.Implementarea Sistemului Naţional de Asigurare a Calităţii  în ÎPT

Asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare pentru a satisface aşteptările şi exigenţele beneficiarilor interni şi externi (elevi, părinţi, profesori, angajatori)

 

1.5.            Priorităţi şi ţinte la nivel regional şi local

PRIORITATEA 1.

ARMONIZAREA SISTEMULUI  IPT CU PIAŢA MUNCII

Obiectiv:  Corelarea ofertei şcolilor IPT din regiune cu nevoile de calificare, în condiţiile de calitate a procesului de educaţie şi formare profesională, în scopul facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi continuării învăţării pe tot parcursul întregii vieţi.

Ţinte:

1.      Adaptarea ofertei la ţintele PRAI stabilite în concordanţă cu cererea previzionată a pieţei muncii

2.      Reducerea ratei şomajului în rândul tinerilor din grupa 15-24 ani cu  4 % la nivel județean, până în 2013.

 

PRIORITATEA 2:

ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIN SISTEMUL IPT PRIVIND ACCESUL LA EDUCAŢIE  AL TINERILOR  DIN  JUDEȚUL PRAHOVA.

Obiectiv: Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor elevilor, indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educaţie.

Ţinta:

-        Prevenirea şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii de tineri care părăsesc timpuriu şcoala sub 15 % până în 2013.

 

PRIORITATEA 3: 

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A ŞCOLILOR IPT DIN JUDET

Obiectiv:

Reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice a şcolilor IPT din regiune în concordanţă cu cerinţele domeniilor de pregătire profesională.

Ţinte:

1.      Asigurarea conditiilor corespunzatoare de invatare de catre 80% din scolile IPT din judet

2.      Reabilitarea a 60% din numărul şcolilor IPT ale judeţului, până în 2013.

3.      Toate şcolile IPT sa aibă dotare minimala conform domeniilor de calificare şi  50% dintre acestea sa aibă dotare în concordanţă cu evoluţiile tehnologice ale domeniilor de pregătire.

4.      Implicarea unităților de ȋnvățămȃnt ȋn proiecte pentru accesare de fonduri europene

 

PRIORITATEA 4:

EFICIENTIZAREA RELAŢIILOR PARTENERIALE EXISTENTE ŞI DEZVOLTAREA DE NOI PARTENERIATE PENTRU TVET

Obiectiv:

Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii

Ţinte:

1.      Încheierea a cel puţin două acorduri de parteneriat pentru fiecare şcoală IPT, conform domeniilor de calificare şcolarizate

2.      Autorizarea  a 30% scoli IPT ca furnizori de formare continua, pana in 2013

 

PRIORITATEA 5:

FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE DIN ŞCOLILE IPT

Obiectiv:

Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice din IPT

Ţinte:

1.            Participarea tuturor cadrelor didactice la activitati metodice .

2.            Cuprinderea in procent de 100% a personalului didactic debutant din IPT , in scheme de mentorat .

3.            Participarea cadrelor didactice din IPT la cel puţin un curs de formare profesionala continuă, anual.

PRIORITATEA 6:

EFICIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE PROFESIONALĂ A TINERILOR

Obiectiv: Dezvoltarea practicilor de consiliere psihologică, profesională şi pentru carieră în fiecare şcoală IPT.

Ţinta:

Extinderea serviciilor de consiliere şi orientare profesionala pentru toţi elevii din învăţământul TVET, până în 2013, pentru creştrea şanselor de integrare pe piaţa muncii..

PRIORITATEA 7:

ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN SISTEMUL IPT

Obiectiv: 

Implementarea Sistemului Naţional de Asigurare a Calităţii  în ÎPT

Ţinta:

Asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare pentru a satisface aşteptările şi exigenţele beneficiarilor interni şi externi (elevi, părinţi, profesori, angajatori)

Orientările majore pentru fundamentarea noii legi a educaţiei din România sunt clar identificate atât  în  documentele  programatice  naţionale,  cât  şi  în  cele  elaborate  de  instituţiile  europene, respectiv în documentele agreate în comun de Guvernul României şi instituţiile europene. Prin  noua  Lege  a  Educaţiei  Naţionale,  reforma  sistemului  educaţional  românesc  vizează următoarele schimbări:

1.            Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul European al Calificărilor

2.            Modernizarea şi descongestionarea curriculumului 

3.            Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor 

4.            Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem

5.            Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate

6.            Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic

7.            Reformarea politicilor în domeniul resursei umane

8.            Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii

Ținte:

                Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii

Traiectoria proiectată a ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional

 

An

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Indicator(%)

16,3

15,8

15,3

14,8

14,3

13,8

13,3

12,8

12,3

11,8

11,3

 

                Creşterea ponderii populaţiei cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educaţie terţiară

Traiectoria ţintei vizează atingerea unui nivel de 20,25% în 2013, de 22,17% în 2015 şi de 26,74% în 2020. Evoluţia prognozată a ratei populaţiei cu vârsta de 30-34 ani absolventă a unei forme de educaţie terţiară:

 

An

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Indicator (%)

18,1

18.7

19,4

20,2

21,3

22,1

26,7

 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă Orizonturi 2013-2020-2030

Imbunatatirea radicala si diversificarea a ofertei educationale a intregului sistem de invatamant si formare profesionala din Romania este recunoscuta ca un obiectiv prioritar de importanta strategica si o conditie obligatorie pentru transpunerea in fapt a principiilor dezvoltarii durabile pe termen mediu si lung. Educatia este perceputa ca o cale spre dezvoltarea durabila care, in fapt, este un proces de invatare sociala in cautare de solutii inovative.   

Orizont 2020. Obiectiv national: Atingerea nivelului mediu de performanta al UE-27 in domeniul educatiei si formarii profesionale.

Directii strategice de actiune: 

-      ·Restructurarea ciclurilor de invatamant pe baza profilului de formare specific si redefinirea programelor de pregatire in functie de nivelurile de referinta agreate pentru Cadrul National al Calificarilor, astfel incat sa fie asigurate transparenta sistemului care sprijina invatarea pe tot parcursul vietii precum si mobilitatea ocupationala. Asigurarea accesului si la imbunatatirea substantiala a calitatii ofertei de pregatire prin dobandirea de competente care sa sustina dezvoltarea personala, competitivitatea si dezvoltarea durabila; ·

-      Dezvoltarea capacitatii si inovatiei institutionale, avand la baza managementul cunoasterii, si crearea retelelor de cooperare care sa includa parteneriatele public-privat in conditiile descentralizarii sistemului de invatamant si al autonomiei universitare; ·

-      Profesionalizarea managementului educational si scolar si a guvernantei prin formarea resurselor umane pentru leadeship eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, proactive si anticipative si prin dezvoltarea competentelor specifice, acordand aceeasi prioritate celor sociale si personale. ·

-      Deschiderea sistemului formal de educatie prin recunoasterea achizitiilor de invatare dobandite in contexte non-formale sau informale.

-      Dezvoltarea bazei institutionale si logistice a sistemului educational national, paralel cu diversificarea ofertei educationale non-formale si informale. Cuprinderea in sisteme de invatare permanenta, recalificare sau reciclare profesionala se va ridica la minimum 15% din grupa de varsta 25-64 ani. ·

-      Cresterea calitatii procesului de formare a personalului didactic si de conducere din invatamant prin sisteme flexibile pentru innoirea stocului de cunostinte, punand accentul pe promovarea comportamentelor de tip « practician reflexiv », capabil sa transmita abordari interdisciplinare in sustinerea dobandirii rezultatelor invatarii, in special a celor derivate din exigentele socio-culturale, economice si ambientale ale dezvoltarii durabile.  ·

-      Accentuarea pregatirii tinerilor pentru a se instrui pe tot parcursul vietii, pentru a dobandi inteligenta socio-emotionala si capacitatea de a se adapta competitiv pe piata muncii din Uniunea Europeana. ·

-      Dezvoltarea unor programe de studiu diferentiate conform specificului regiunilor si nevoilor elevilor/studentilor, acoperirea unui spectru larg si echilibrat de domenii ale cunoasterii pentru intelegerea in profunzime a legaturilor corelative intre aspectele economice, sociale si de mediu, insusirea limbilor straine, valorizarea oportunitatilor pentru invatare inter- si trans-disciplinara, dobandirea de abilitati privind planificarea/cercetarea atat la nivel individual cat si in echipe, implicarea participativa in serviciile pentru comunitate; spiritul de responsabilitate fata de problemele globale comune; respect fata de valorile universale, multiculturalitate si specificul identitar; dezvoltarea curiozitatii creatoare si (auto)interogarea continua. ·

-      Extinderea invatamantului si formarii profesionale de calitate in mediul rural, cultivarea egalitatii de sanse si atragerea in sistemul educational a tinerilor din grupurile defavorizate. 

-      ·Extinderea cooperarii internationale prin initierea si participare la programe si proiecte europene, bilaterale, transfrontaliere; largirea prezentei scolii romanesti in organismele reprezentative la nivel european si international; incurajarea participarii diasporei stiintifice romanesti la proiecte educationale realizate in Romania si la evaluarea proiectelor, programelor si politicilor educationale relevante pentru domeniul dezvoltarii durabile.

Orizont 2030. Obiectiv national: Situarea sistemului de invatamant si formare profesionala din Romania la nivelul performantelor superioare din UE-27; apropierea semnificativa de nivelul mediu al UE in privinta serviciilor educationale oferite in mediul rural si pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu disabilitati.

-      Eficienta interna si externa a sistemului de educatie, de la educatia timpurie la studiile post-doctorale, de la educatia formala la cea non-formala, de la formarea profesionala initiala si continua pana la accesul echitabil la invatare, in conditii de calitate, va fi in continuare obiectivul principal. Invatarea eficienta va ramane o prioritate, iar formele si metodele de predare vor fi caracterizate prin diversitatea si flexibilitatea abordarilor pedagogice si se vor concentra pe formarea deprinderii de a invata si de acumula cunostinte utile si a capacitatii de a aplica aceste deprinderi intr-un spectru larg de domenii. ·

-      Metodologia de evaluare, certificare si atestare a calitatii actului educational precum a relevantei acestuia pe piata muncii se va alinia la procedurile de benchmarking adoptate in Uniunea Europeana si la cele mai bune practici existente pe plan mondial. ·

-      Extinderea in continuare a cooperarii internationale .


 

 

Web hosting by Somee.com