Resurse dideactice:

 

Denumirea părţii componente

Suprafaţa construită - utilă

Şcoală

 

Sala de sport

1x 560 mp

Ateliere şcoală

18

Terenuri de sport

2

 • Săli de clasă

15.......62,5x15=937,5 mp

 • Cabinet de limba şi literatura română

9           18x9=162 mp

 • Cabinete de limbi moderne

2x18mp

 • Sală specializată matematică

1x62,5 mp

 • Laboratoare de informatică

2x62,5 mp

 • Laborator fizică

1x60+1x48=1306 mp

 • Laborator chimie

1x60 mp

 • Cabinet de istorie

1x62,5 mp

 • Laborator tehnologic textile

1x62,5 mp

 • Laborator tehnologic mecanică

1x62,5 mp

 • Bibliotecă

1x65 mp

 • Sala de festivităţi

 Nr locuri 150

Acces la internet pentru fiecare laborator şi sală de clasă

 

 

Dotarea ariilor curriculare cu mijloace moderne

 

Aria curriculară limbă şi comunicare:

􀂃 Limba română: dictionare, carte şcolară, studii critice, portofolii.

􀂃 Limbile moderne: dicţionare, albume, manuale pentru pregătirea examenelor .

Aria curriculară matematică şi ştiinţe:

􀂃 Matematică: carte şcolară, culegeri.

􀂃 Fizică: laborator dotat cu calculator conectat la internet, videoproiector, truse de experienţe mecanice, optice, electrice, planşe, culegeri, softuri educationale.

􀂃 Chimie: reactivi, sticlărie, tabel periodic, planşe, portofolii, culegeri, calculator conectat la internet, videoproiector, softuri educationale.

􀂃 Biologie: microscoape, planşe, mulaje etc.

Aria curriculară om şi societate:

􀂃 Istorie: hărţi, cărţi, atlase, albume, planşe.

􀂃 Geografie: hărţi, cărţi, atlase, albume, globuri, planşe.

􀂃 Ştiinţe socio-umane: fond de carte, portofolii, planse.

􀂃 Religia: icoane, planşe, caiete de lucru, portofolii.

Aria curriculară Arte:

􀂃 Educaţie plastică: albume artă, cărţi de cultură şi civilizaţie, de istoria artei.

􀂃 Educaţie muzicală: casetofon, CD-Player, CD-uri.

Aria curriculară educaţie fizică şi sport:

􀂃 masă de tenis cu accesorii, palete, mingi handbal, volei, fotbal,

􀂃 sală de fitness, teren de handball, terenuri de baschet, pistă de alergare, teren de fotbal

Aria curriculară tehnologii:

-        Informatica: 2 laboratoare cu  calculatoare, softuri educationale

-        Tehnologii:

o   2 laboratoare tehnice dotate cu calculator, videoproiectoare, echipamente mecatronice, electronice, mecanice

o   11 ateliere (3 lăcătuşerie, 1 construcţii, 7 textile),

o   1 laborator tehnologic estetică,

o   1 laborator Sănătate și asistență medical

o   doua laboratoare tehnologice – contract de colaborare cu AJOFM: masini de cusut simple,speciale: butoniere, cusut ascuns, masini pentru cusaturi de acoperire maşini de cusut triploc, prese de calcat, masina de croit, masa de spanuit, masa de control, accesorii)

Aria curriculară consiliere şi orientare:

􀂃 este amenajat un cabinet psihopedagogic şi de consiliere.

Scoala dispune de 4 videoproiector3 care sunt la dispozitia tuturor ariilor curriculare, 4 copiatoare, telefon, fax, conectare la internet. Conectare la internet a laboratoarelor, cabinetelor şi sălilor de clasă, 2 table interactive.

 

In anul școlar 2012-2013 s-au achizitionat, aparatură şi material didactic pentru

-        Echiparea completă a unui laborator pentru calificările din domeniul Sănătate și asistență medicală

-        Echiparea completă pentru atelierul de estetica și igiena corpului omenesc

-        Modernizarea sălii de educaţie fizică şi sport, aparate pentru amenajarea unei sali de fitness, mingi de baschet, fotbal, handbal

-        cărţi pentru bibliotecă:literatura romana – 40 de titluri, literatură străină – 277 titluri, căţi de cultură general – 30 titluri, critic literară – 20 titluri, artă – 7 titluri, istorie – 8, Religie – 6, Matematică, fizică, chimie, biologie – 8 titluri, cărţi tehnice – 3 titluri.

 

Cele mai importante realizări ale anului şcolar 2012 – 2013:

 

o  Ale cadrelor didactice:

o            Înscrierea şi obţinerea gradelor didactice:

§  s-au înscris la gradul I – Gustea Loredana, Dumitru Cristina, Preda Clementina, ultimele două susţinând preinspecţia, 3 persoane la gradul II – Ştefan Romeo Mihai, Moise Diana şi Stan Wild Silvia, ultimele două susţinând în acest an şcolar inspecţia specială, 1 persoană la definitivat – Marinescu Mircea.

§  Cadrele didactice au fost încurajate să organizeze activităţi demonstrative sau aniversare cu ocazia diverselor momente culturale, să se implice în activităţi extraşcolare sau olimpiade, să participe la cercurile pedagogice, la simpozioane, conferinţe, proiecte educaţionale.

o  Absolvirea unor cursuri / stagii de perfecţionare şi formare organizate prin CCD,

·      cursul Asigurarea calităţii  a fost urmat de profesorii Bumbăcea Luminiţa, Bălan Liliana şi Gustea Loredana,

·      la cursul Parteneriate şi tehnici de implementare a proiectelor europene a participat d-na prof. Gustea Loredana,

·      cursul Tehnici informaţionale computerizate a fost urmat de d-nele prof. Bumbăcea Luminiţa şi Predescu Silvia,

·      la cursul Formarea continuă a profesorilor de matematică şi ştiinţe economice în societatea cunoaşterii a participat d-na prof. Istrate Luminiţa,

·      la cursul Animaţia culturală în biblioteci şi centre de documentare şi informare, d-na bibliotecară Neculai Nicolette,

·      la cursul Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Brăila şi Prahova a fost selectată şi a participat d-na prof. Dumitru Cristina.

Concluzionând, în anul şcolar 2012- 2013 formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s-a realizat astfel:

§   prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;

§   prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor didactice;

§   prin schimburi de experienţă profesională;

§   prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau internaţionale, conferinţe ş. a.;

§   prin participări în comisii de specialitate la nivel judeţean şi naţional

§   prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori, coautori sau colaboratori;

§   prin participare la cursuri de formare organizate pe platforme online/ e- learning;

§   prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MECTS).

 

o   Cu elevii:

o   Procentul de promovabilitate la bacalaureat: 21,11%

o   la examenele de certificare a calificărilor profesionale toţi elevii prezenţi au obţinut rezultatul admis,

§  La examenul pentru certificarea calificării profesionale Maistru confecţii (Maistru croitor), procentul de promovabilitate a fost de 100%, cei 15 de candidaţi au obţinut medii între 9 – 9,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La olimpiadele, concursurile şcolare, simpozioanele, sesiunile de comunicări ştiinţifice, organizate la nivel local sau judeţean au participat un număr --25- de elevi.

Rezultate:

·      faza județeană- martie 2013 

Clasa a XI-a 

Premiul I:   Vișan Mirela- 9,50

Premiul II: Petre Andreea – 9,45

Premiul III: Neagu Andreea – 7,85        

Clasa a XII-a 

Premiul I:   Popa Sebastian- 9,25

Premiul II: Hudiță Daniela -9,23

Premiul III: Ghindă Oana - 8,96

·                       faza națională- aprilie 2013

Clasa a XII-a   

Premiul III:   Popa Sebastian- 9,25

·      Concursul Județean de Matematică ”Elie Radu” din 8 decembrie 2012, organizat de Colegiul Energetic ” Elie Radu” Ploiești au participat 7 elevi, dintre care 2 au obținut premii:

Premiul III: Socol Georgiana- clasa a IX-a B

Mențiune: Vișan Mirela- clasa a XI-a B

·      Trupa de teatru ”Sarcasticii” a liceului, sub îndrumarea dnei bibliotecar Neculai Nicolette, a participat la diferite concursuri, obținând premii și mențiuni, după cum urmează:

Concursul de recitare Nichita Stănescu- martie 2013

·           Mențiune - Coarfă Alexandra - clasa a XI-a A

Concursul de Teatru Ion Luca Caragiale- 28 mai 2013

·           Premiul I pentru cel mai bun monolog- Coarfă Alexandra- clasa a XI-a A, cu monologul ”Telefonul”

Concursul de teatru organizat de Palatul Copiilor- 6 iunie 2013

·           Premiul II- Grigore Maria Mirabela- clasa a XI-a A cu monologul ”În gară”

·           Premiul de Interpretare- Coarfă Alexandra- clasa a XI-a A, cu monologul ”Telefonul”

 

Competiții sportive:

·                                               Concursul de tenis de masă – faza locală- 5 decembrie 2012

o   Premiul I- Paraschiv Bogdan- clasa a XII-a C

o   Premiul II- Drăgan Florentin- clasa a XII-a C

o   Premiul III- Frâncu Cătălin- clasa a XII-a C

·                                               Concurs de tenis de masă- faza județeană- 5.04.2013

o   Premiul III- Paraschiv Bogdan -clasa a XII-a C

o   Mențiune- Drăgan Florentin- clasa a XII-a C

·                                               Crosul tineretului- 8.05.2013

o    Locul 8- Frâncu Cătălin- clasa a XII-a C

Participare la concursuri și simpozioane organizate la nivel județean și național

-        2013 – Simpozionul județean cu participare națională – Educație în recreație – inițiat, organizat de unitatea noastră

-        2013 Concursul national Ştiu şi aplic” Sănătatea şi securitatea muncii  se deprinde de pe băncile şcolii

-        -2013 Simpozionul National”O viata fara riscuri!Securitatea si sanatatea  mea, organizat la Colegiul Tehnic “Toma N.Socolescu” – participare profesori, elevi

-         

Activitatea extracurriculară a cuprins o varietate de activităţi desfăşurate la nivel şcolar, judeţean şi naţional, activităţi reuşite datorită implicării directe a echipei manageriale, a unui număr mare de cadre didactice şi elevi, precum şi a personalului administrativ al şcolii: Prin activităţile desfăşurate s-a urmărit dezvoltarea şi modelarea personalităţii elevilor, a comportamentului decent, respectului recciproc, a toleranţei faţă de ceilalţi:

 

SEMESTRUL I

ü  Festivitatea de deschidere a anului școlar 2012-2013 – 17 septembrie 2012

ü  ”Let’s do it Romania”- Curăţenie în toată ţara, într-o singură zi! 25 septembrie 2012

-Proiectul care îşi propune responsabilizarea cetăţenilor faţă de mediul înconjurător a fost întâmpinat cu mult entuziasm de elevii şcolii noastre, bucurându-se de o numeroasă participare din partea acestora

ü  “Zilele Filmului Ploieştean” – 27-28 septembrie 2012

-participarea elevilor la a 2-a ediție a Festivalului Internațional de Film Ploiești (PIFP)

ü  “Ziua Educaţiei”- 5 octombrie 2012

-dezbatere susținută de elevi din clasele a XII-a A şi B, a X-a A, a XI-a A 

- scurt program artistic, omagiu adus educatorilor

ü  Campionatul de şah a reunit fanii sportului minţii din liceul nostru – octombrie 2012

-activitate organizată și  realizată de catedra de educație fizică și sport

ü  ”Balul Bobocilor”- octombrie 2012

-acțiune organizată  de către elevii și diriginții claselor a IX-a, la care au participat și elevi ai altor clase și au fost invitate toate cadrele didactice ale școlii; concurs de Miss/Mister, concurs de dans, program artistic desfășurat de  Trupa de teatru ”Sarcasticii”

ü  ”Halloween, my favourite party” - 1 noiembrie 2012

-bal mascat - activitate inițiată de catedra de limbi străine  la care au participat elevii şcolii

ü  “Ziua Internaţională Impotriva Violenţei Domestice” - 25 noiembrie 2012

-masă rotundă, având ca invitaţi reprezentantul Centrului Regional Ploieşti din cadrul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane - cms. Pantaia Maria şi poliţistul de proximitate-    ag. princ. Andreea Ghiur.

ü  "1 Decembrie: ziua cu dublă semnificatie. Ziua României și Ziua Mondială Anti SIDA"

-dezbateri și referate realizate de elevii claselor a IX-a și a X-a-activitate inițiată de catedra de istorie

ü  “Şi harnici şi darnici”- 2-5 decembrie 2012

-activitate caritabilă de strângere de jucării şi hăinuţe pentru copiii asistaţi social, activitate organizată de elevii claselor a XI-a A și B, ajutaţi de diriginții claselor

ü  “Ziua Internaţională a Drepturilor Omului” -  10 decembrie 2012

-activitate organizată de Asociaţia pentru Iniţiativă şi Dezvoltare Continuă în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Ploieşti, activitate de promovare a Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, prin prezentarea unor activităţi care au vizat respectarea drepturilor omului şi vizionarea unui film documentar.

ü  “Crăciun fericit!” -  20 decembrie 2012

- program artistic oferit de elevi cu ocazia Sărbătorilor de iarnă- coordonat de bibliotecara şcolii, d-na Niculai Nicolette

SEMESTRUL al II-lea

ü  "Mihai Eminescu - simbol național, recunoscut pe plan european" – 15 ianuarie 2013

- recitări de poezii, prezentări de material tematice în Power Point, esee

ü  ”Autocunoaştere, informare, dezvoltare personală pentru o carieră profesională de succes” –proiect de  sprijinire a elevilor prin servicii de consiliere şi orientare profesională  pentru a se adapta la exigenţele pieţei de muncă.

ü  Vizită la Muzeul Ceasului și la Muzeul de Artă din Ploiești – ianuarie-februarie 2013

-organizată de diriginții claselor a IX-a și a X-a

ü  Vizionare de piese de  teatru la Teatrul Național Toma Caragiu Ploiești – permanent

-distribuire de bilete la diferite piese de teatru- profesor Istrate Luminița- au participat elevi din toate clasele însoțiți de diferite cadre didactice

ü  ”Câștigi cu..Dragobetele” – 25 februarie 2013

- concurs de cultură generală despre aceasta zi- activitate inițiată de comisia diriginților

ü  “Săptămâna pentru voluntariat” – februarie 2013

-participarea elevilor la proiect concretizată printr-o dezbatere privind importanţa voluntariatului, având tema “DO IT”, finalitatea acestui proiect fiind sensibilizarea tinerilor în ceea ce priveşte acţiunile de voluntariat;

-acțiuni de strângere de materiale didactice şi jucării pentru copiii de la Grădiniţa nr. 23 Ploieşti. Această actiune a fost realizată cu ajutorul reprezentantului CJAE Ploieşti,  psihologul școlii

ü  1 Martie 2013 - Ziua Mărțișorului

-mărțisoare realizate de către elevi

ü  8 Martie 2013 - Ziua Femeii

-program artistic realizat de elevii claselor a IX-a A și B, a X-a A, coordonați de profesorii diriginți

ü  “Earth Hour” - martie 2013

- participarea elevilor la activitatea organizată de Primăria Ploieşti; acţiuni de ecologizare a curţii şcolii şi  a împrejurimilor

-implicarea şi participarea elevilor în proiectul “Un viitor verde” –parteneriat MECT şi Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării şi Turismului- proiect naţional care urmăreşte colecterea şi reciclarea PET-urilor.

ü  Zilele Francofoniei – 19 martie 2013

-spectacol de  poezie, expoziție cu imagini din Franța, prezentări Power Point, vizionare de filmulețe de pe youtube, concurs de cunoștințe despre Franța; au participat elevii claselor         

a IX-a, a X-a și a XI-a îndrumați de profesorii de limba franceză

ü  Vizită la Coca- Cola – aprilie 2013

-realizată cu elevii claselor a XI-a şi a XII-a

ü  “Profesia mea” - 4 aprilie 2013

-activitate realizată cu sprijinul Casei de Cultură I. L. Caragiale; au participat elevii claselor

a XI-a A și B și ai claselor a XII-a A, B și C

ü  “Forme de design cultural. Educaţie în (re)creaţie” – aprilie 2013

simpozion județean de cultură cu participare națională- ediția a IV-a

ü  Parteneriat cu casa memorială I.L.Caragiale, intitulat ”Porți deschise”

-acțiune concretizată prin 7 activități tematice

ü  ”Ziua Portilor Deschise” – aprilie 2013

ü  ”Ziua Europei"- 9 mai 2013

- popularizarea acestei zile si aducerea de noi informatii către elevi; organizarea unui simpozion de referate și prezentări Power Point de către catedra de istorie

ü  ”Targul ofertelor educaţionale” – mai 2013

-promovarea imaginii şcolii; acțiune desfășurată de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova

ü  Comemorarea Zilei Eroilor  - 28 mai 2013

-participarea unui grup de elevi din clasa a X-a A  la omagierea zilei eroilor prin depunere de flori la Monumentul Eroilor din central orașului

ü  ” Gaudeamus igitur” - 30 mai 2013

-Premierea absolvenţilor claselor a XII-a si a XIII-a

ü  "Ziua Mondiala Anti Fumat"– 31 mai 2013

- descurajarea fumatului în liceu prin dezbateri tematice; acțiune organizată de psihologul școlii în colaborare cu medical școlii

ü  Campania “Allways” – iunie 2013

- activitate de educaţie sexuală pentru prevenirea sarcinilor nedorite şi a bolilor cu transmitere sexuală; grup țintă – elevii claselor a XI-a si a XII-a

ü  Încheierea anului școlar – 17 iunie 2013

-premierea şi serbarea de final de an școlar

-premierea elevilor cu rezultate la concursurile și competițiile școlare

 

Rezultate la învăţătură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          La liceu, procentele de promovare si distribuţia pe transe de medii reflecta, in general, realitatea, dar, probele de evaluare nu “acoperă” întreaga gama de competente precizate de standardele curriculare;

          La învăţământul liceal de zi, clasa a IX-a coboara semnificativ procentul de promovare, identificându-se dificultăţi de multe ori insurmontabile in însuşirea noţiunilor de baza ale disciplinelor, pe fondul lacunelor existente in sistemul anterior de cunoştinţe ale elevilor;

          Numărul mare de elevi repetenti – cu situația școlară neîncheiată, sau care au abandonat,  54 elevi reprezentând 19,56%  elevi - liceu zi, 46 elevi – 17,22% seral,

          Concentrarea a peste 57,67% din numărul elevilor promovaţi în zona mediilor peste 7, demonstrează un nivel acceptabil de pregătire.

          Abandonul şcolar şi absenteismul se menţin la dimensiuni care necesita identificarea cauzelor care le determină si  o acţiune concertata a tuturor factorilor educaţionali: şcoala, familie, comunitate, organe si instituţii cu atribuţii in ceea ce priveşte asigurarea unui climat social sănătos. Şcoala este aceea care trebuie sa coaguleze toate acţiunile, sa iniţieze mai multe parteneriate, sa promoveze o oferta educativa atractiva etc.

          Cauze ale abandonului şcolar:

          lipsa unor condiţii materiale minime;

          neimplicarea familiei în supravegherea elevilor;

          prestarea de către elevi a unor activităţi pentru întreţinerea familiei;

          orizontul cultural şi intelectual redus al unor familii;

          căsătorii la o vârstă fragedă;

          motivaţia scăzută pentru şcoală.

 

 

Examenul de Bacalaureat 2013 a arătat ca rezultatele consemnate la sfârşitul anului şcolar 2012-2013 nu sunt validate de evaluarea externa, ceea ce impune o profunda reflecţie si o reconsiderare a principiilor pe care se fundamentează activitatea didactica in învăţământul liceal

 

 

             Procentul de promovare a examenului de Bacalaureat, mic in valoare absoluta, poate fi explicat prin structura eterogenă a candidaţilor, absolvenţi ai seriei curente, învăţământ de zi, rută progresivă, absolvenţi ai seriilor anterioare.

             Structurile de subiect şi apoi variantele puse la dispoziţie candidaţilor au facilitat pregătirea acestora, care a fost mai judicios centrată pe  standardele de performanţă ale disciplinelor vizate de probele de examen;

             S-au sesizat ca efecte ale lipsei de studiu sistematic:

             lipsa de logică în tratarea unor subiecte de examen,

             stăpânirea în insuficientă măsură a tuturor tipurilor de limbaje,

             un orizont limitat de cultură,

             absenţa motivaţiei şi deprinderii de a se informa;

             Nu au fost candidati eliminati pentru frauda

 

 

Apreciem că rezultatele examenului reflectă în mod real nivelul pregătirii absolvenţilor de liceu, existând însă resurse încă insuficient exploatate de îmbunătăţire a acestora :

       o mai bună consiliere, a elevilor în scopul înţelegerii scopului acestui tip de evaluare externă,

       monitorizare permanentă a pregătirii pentru examen,

       organizarea mai eficientă a lecţiilor la toate disciplinele de învăţământ,

       analiza periodică ale nivelului atingerii standardelor, la toate  nivelurile manageriale,

       utilizarea mai stricta a criteriilor de performanta in acordarea calificativelor cadrelor didactice, 

       aplicarea de măsuri şi programe ameliorative.

 

Web hosting by Somee.com