Partea I. Contextul

 

1.1.    Viziunea

FII ”A.S” ÎN CARIERA TA PROFESIONALĂ!

ELEVI INFORMAȚI ȘI PREGĂTIȚI PENTRU PIAȚA MUNCII

 

Misiunea

Urmărim promovarea unui învățământ modern, bazat pe:

-          dezvoltarea individuală a fiecărui elev,

-          formarea de competențe și atitudini,

-          crearea unui climat de siguranță fizică și libertate spirituală pentru elevi

-          formarea unor tineri activi, deplin conştienţi de propria valoare, competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.

Demersurile educaţionale sunt centrate pe:

-          a învăţa să ştii;

-          a învăţa să faci;

-          a învăţa regulile convieţuirii;

-          a învăţa să fii.

Şcoala este o familie care nu piere, nu îmbătrâneşte, ci transmite generaţiilor viitoare sentimentul lucrului bine făcut, cu răbdare şi temeinicie şi care este deschisă comunităţii pentru a permite tinerilor integrarea definitivă şi fără complexe într-un spaţiu larg european.

Pornind de la dezideratele stabilite de documentele educaţionale în vigoare,  avem în vedere concertarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. Întreaga activitate din şcoală va fi organizată astfel încât să se creeze în un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte.

 

Valori promovate :

ü  Curajul a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.

ü  Judecata înţeleaptă – a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.

ü  Integritatea a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.

ü  Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.

ü  Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.

ü  Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

ü  Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

ü  Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare  în aşa fel  încât să formeze elevi  care să fie în stare:

·         să-şi cunoască propria valoare;

·          să încerce să se autodepăşească;

·         să gândească independent;

·         să-şi rezolve singuri problemele;

·         să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească;

·         să înveţe să se protejeze singuri.

·         să comunice în mod eficient cu ceilalţi.

 

Desigur, pentru a putea să formeze aceste competenţe elevilor, toate cadrele didactice trebuie să facă dovada prin activitatea de zi cu zi că le au ei înşişi.

 

 

 

 

 

1.2.    Profilul actual al şcolii

 

Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” este situat în partea estică a municipiului Ploieşti. Înfiinţată la 1 iulie 1979, unitatea s-a numit iniţial „Grup Şcolar de Construcţii Ploieşti”. Dacă numele şi profilul instituţiei a suferit câteva modificări de-a lungul timpului, adresa a rămas aceeaşi până în prezent: Str. Mihai Bravu nr. 249, Ploieşti.

Ca orice instituţie care se vrea receptivă la schimbările vremii unitatea de învățământ a înregistrat denumiri, structură, forme de organizare diferite. Aşa cum am menţionat, iniţial s-a numit Grup Şcolar de Construcţii până în 1982, când a devenit Liceul Industrial nr. 7. În 1990, instituţia îşi schimbă numele în Grup Şcolar Industrial nr. 1 de Construcţii Montaj, în 2002 devenind Grup Şcolar de Industrie Uşoară, în 2012 - Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”. S-a încercat găsirea unor structuri şi forme de învăţământ cât mai apropiate de nevoile elevilor, de cerinţele comunităţii care s-au schimbat odată cu evoluţia societăţii.

Oferta educaţională actuală cuprinde calificări profesionale din domeniul industrie textilă şi pielărie, mecanică, construcţii, instalaţii şi lucrări publice, informatiă, estetica și igiena corpului omenesc, sănătate și asistență pedagogică.

În relaţia şcoală – comunitate, unitatea noastră de ănvățământ se prezintă ca un furnizor de servicii educaţionale prin care elevul să fie racordat direct la construirea propriului traseu de acumulare a informaţiilor. Unitatea şcolară este integrată strategiei comunitare, prin responsabilitatea faţă de beneficiarii educaţiei,societatea civilă, în ansamblul său; asigurând trecerea de la cultura generală, universalistă, la una funcţională şi adaptată finalităţilor fiecărei specializări.

Privind retrospectiv,  au fost urmărite următoarele obiective:

Pentru finalizarea realităţilor propuse, unitatea noastră de învăţământ a beneficiat de fonduri financiare alocate de către MECTS, Consiliul local etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista documentelor de autorizare/acreditare a calificărilor

Domeniul

Nivel

Calificarea profesională

Ordi acreditare

Ordin autorizare

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

3

Tehnician în construcţii si lucrări publice

 

OMECTS 5915 / 23.10.2010

Constructii, instalații și lucrări publice

3 avansat

Topograf în construcții

 

O.MECTS 3385 / 29.02.2012

Estetica și igiena corpului omenesc

3

Coafor stilist

 

O.MECTS 3385 / 29.02.2012

Estetica și igiena corpului omenesc

3 avansat

Stilist

 

O.MECTS 3385 / 29.02.2012

Industrie textilă și pielărie

2

Confecționer produse textile

O.M.E.C.T. nr 5770/2006

 

Industria textilă şi de pielărie

3

Tehnician designer vestimentar

O.M.E.C.T. nr 5770/2006

 

Industria textilă şi de pielărie

3

Tehnician în industria textilă

O.M.E.C.T. nr 5770/2006

 

Industria textilă şi de pielărie

3 avansat

Creator proiectant îmbrăcăminte

 

O.MECTS 3385 / 29.02.2012

Industria textilă şi de pielărie

3 avansat

Maistru confecții îmbrăcăminte (maistru croitor)

O.MECTS 4904 / 31.07.2012

 

Informatică

3 avansat

Analist programator

 

O.MECTS 3385 / 29.02.2012

Informatică

3 avansat

Tehnician echipamente periferice și birotică

 

O.MECTS 3385 / 29.02.2012

Mecanică

3

Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

O.M.E.C.T. nr 5770/2006

 

Mecanică

3

Tehnician mecatronist

 

O.MECTS 3385 / 29.02.2012

Sănătate și asistență pedagogică

3 avansat

Asistent medical de laborator

 

O.MECTS 3385 / 29.02.2012

Sănătate și asistență pedagogică

3 avansat

Asistent medical generalist

 

O.MECTS 3385 / 29.02.2012

 

Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, Municipiul Ploiești – domenii, calificări profesionale

cursuri de zi

Clasa a IX-a

Industrie textilă și pielărie

Tehnician designer vestimentar

1 clasă

32 elevi

Estetica și igiena corpului omenesc

Coafor-stilist

1 clasă

28 elevi

Clasa a X-a

Industrie textilă și pielărie/Mecanică

Estetica și igiena corpului omenesc

Tehnician designer vestimentar

Tehnician mecatronist

Coafor- Stilist

0,5

0,5

1

9

9

22

Clasa a XI-a

Textile-pielărie/Mecanică

Tehnician designer vestimentar

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

0,5

0,5

 

20

13

 

Clasa a XI-a – învățământ profesional de 2 ani

Industrie textilă și pielărie

Confecționer produse textile

1

18

Clasa a XII-a

Textile pielărie

Tehnician designer vestimentar

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

2

1

39

18

Cursuri seral

Clasa a IX-a

Industrie textilă și pielărie

Tehnician în industria textilă

1

21

Clasa a XII-a

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

1

19

Clasa a XIII-a

Industrie textilă și pielărie

Tehnician în industria textilă

1

18

Clasa a XII-a RP

Industrie textilă și pielărie

Tehnician în industria textilă

1

28

Clasa a XIII-a RP

Industrie textilă și pielărie

Tehnician în industria textilă

3

64

Clasa a XIV –a RP

Industrie textilă și pielărie

Tehnician în industria textilă

3

64

Cursuri de zi

Anul I

Învățământ postliceal

Estetica și igiena corpului omenesc

Stilist

1

33

Sănătate și asistență pedagogică

Asistent medical de laborator

1

30

Asistent medical generalist

1

35

Textile-pielărie

Creator proiectant îmbrăcăminte

1

30

Construcții și lucrări publice

Topograf în construcții

1

30

Informatică

Analist programator

1

30

Tehnician echipamente periferice și birotică

1

30

Cursuri de zi

Anul II

Estetica și igiena corpului omenesc

Stilist

1

17

Sănătate și asistență pedagogică

Asistent medical de laborator

1

28

Asistent medical generalist

1

29

Textile-pielărie

Creator proiectant îmbrăcăminte

1

19

Construcții și lucrări publice

Topograf în construcții

1

20

Informatică

Analist programator

1

22

Tehnician echipamente periferice și birotică

1

17

Cursuri de zi

Anul I Școala de Maiștri

Textile-pielărie

Maistru confecții îmbrăcîminte

(Maistru croitor)

1

20

Anul II

Școala de Maiștri

Textile-pielărie

Maistru confecții îmbrăcîminte

(Maistru croitor)

1

18

 

 

 

1.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar trecut

 

Structura numărului de elevi, înscrişi în anul şcolar 2012-2013 - pe nivele, specializări şi calificări profesionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web hosting by Somee.com