2013 - 2020

_____________________________

PLAN  DE ACȚIUNE AL ȘCOLII

- PAS-

 

 

 

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC

”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

 

CENTRUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLECTIVUL DE ELABORARE:

 

Profesor, Anca Niculae, Director

Profesor, Gabriela Mustață, Director adjunct

Profesor, Diana Păun, Consilier pentru proiecte si programe educative

Cramăr Ruxandra, Administrator financiar de patrimoniu

Ing. –Crina Murguleț reprezentant SC SMART Ploiești

Profesor - Preda Clementina

Profesor -  Cristina Dumitru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENERI SOCIALI:

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ PRAHOVA

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ PRAHOVA

CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ PRAHOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBAT

 

Inspectoratul Școlar Județean PRAHOVA

Inspector Școlar General,

                                  Prof.  Horia Toma

AVIZAT

 

Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională __________

Președinte, Emil Tomescu

                   _________________________

 

 

 


 


Cuprins:

 

Partea I. Contextul 4

1.1... Viziunea. 4

1.2.Profilul actual al școlii 5

1.3. Analiza rezultatelor și evoluțiilor din anul școlar trecut. 8

1.4... Priorități la nivel național 23

1.5... Priorități și ținte la nivel regional și local 24

Partea a II-a - Analiza nevoilor. 27

2.1... – Analiza mediului extern. 27

2.2... Analiza mediului  intern. 28

2.2.1. Predarea și învățarea. 28

2.2.2. Resurse didactice. 30

2.2.3. Informarea, consilierea și orientarea elevilor. 31

2.2.6 Resurse umane. 34

2.3. Analiza SWOT (rezumat și matrice). 36

2.4. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare (priorități și obiective generale). 41

Partea a III-a –Planul operațional 42

3.1. Obiectivele specifice și țintele școlii 42

3.2. Acțiuni pentru școală (incluzând responsabilitățile, termenele și resursele). 42

1.3... Planul de dezvoltare profesională a personalului 49

1.4... Planul de parteneriat al școlii – pentru colaborarea cu întreprinderile și cu alți factori interesați 49

 


Documentul a fost elaborat în cadrul Proiectului  „Modernizarea învățământului profesional și tehnic”, finanțat prin Phare TVET și este publicat din fonduri ale Centrului Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic.

www.tvet.ro

Web hosting by Somee.com